Scholtus Advocatuur

Justitie. Gelijkheid. Vertrouwen
Kantoorinformatie

Het kantoor is gelegen in ‘s-Gravenhage ten noorden van het Centraal Station. Opgetreden wordt voor particulieren zowel op betalende als op toevoegingsbasis, alsmede voor bedrijven, met name op het gebied van huurrecht, personen- en familierecht (echtscheiding), uitkeringsrecht, verbintenissenrecht en letselschade.

 Naast het voeren van een procespraktijk, worden ook juridische adviezen gegeven, bijvoorbeeld over het opstellen van contracten.

Door jarenlange ervaring is een behoorlijke expertise opgebouwd, die wordt gecombineerd met een zakelijke aanpak.

Het kantoor voldoet ruim aan de kwaliteitseisen, die door de Raad voor de Rechtsbijstand en door de Orde voor Advocaten worden gesteld. Het streven is om rechtshulp op hoog niveau aan te bieden. Een onderdeel hiervan is het maken van duidelijke afspraken, ook over het te hanteren tarief, en het vastleggen hiervan.

Mocht u mij  benaderen voor een juridisch probleem waarin ik niet thuis ben dan verwijs ik u graag door naar een andere advocaat die wel beschikt over de nodige expertise.

Scholtus-Advocatuur
Scholtus-Advocatuur

Adviseert en procedeert inzake:

huurrecht, uitkeringsproblemen, echtscheiding, verbintenissenrecht en letselschade.

Hij is gespecialiseerd in huurrecht.

Mr. Scholtus is afgestudeerd in 1977 in Leiden en is sinds 1978 werkzaam als advocaat. Dat brengt mee dat hij over zeer veel ervaring beschikt.

Hij is praktisch ingesteld en is breed georiënteerd.

Bij een conflict is vaak de eerste gedachte: see you in court, maar dit levert niet altijd de beste oplossing en kan kostbaar zijn. Waar mogelijk bespreekt mr. Scholtus met u of het bereiken van een schikking de voorkeur verdient.

Adviseert en procedeert inzake:

huurrecht, uitkeringsproblemen, echtscheiding, verbintenissenrecht en letselschade.

Hij is gespecialiseerd in het huurrecht en is lid van de specialisatievereniging Vereniging van Huurrecht Advocaten.

Mr. Scholtus is afgestudeerd in 1977 in Leiden en is sinds 1978 werkzaam als advocaat. Dat brengt mee dat hij over zeer veel ervaring beschikt.

Hij is praktisch ingesteld en is breed georiënteerd.

Bij een conflict is vaak de eerste gedachte: see you in court, maar dit levert niet altijd de beste oplossing en kan kostbaar zijn. Waar mogelijk bespreekt mr. Scholtus met u of het bereiken van een schikking de voorkeur verdient.

Scholtus-Advocatuur