Personen- en Familierecht

 

Scholtus Advocatuur behandelt zaken op onderdelen van het familierecht. U kunt denken aan echtscheiding, boedelverdeling of afwikkeling huwelijksvoorwaarden, alimentatie voor partner en kind, bezoek- en  informatieregelingen en gezag.

Ter verduidelijking:

Bij echtscheiding en uit elkaar gaan van samenwoners kunnen meer van bovenstaande zaken tegelijkertijd aan de orde zijn, met name ook als er kinderen bij betrokken zijn. De deelgebieden kunnen zich ook afzonderlijk voordoen. Zo kan er reden zijn om het ouderlijk gezag over kinderen te wijzigen, om alsnog alimentatie te vragen of om een omgangsregeling.

Bij alimentatie kunt u denken aan een bijdrage in het levensonderhoud van of aan de voormalige partner of aan een bijdrage in de kosten van kinderen. Ook aan kwesties als limitering van alimentatie.

Mr. T. Scholtus heeft de ervaring en het inzicht om u in deze kwesties goed bij te staan.