Tarieven

 

Tarieven:

Scholtus Advocatuur staat cliënten bij zowel betalend als met een toevoeging op grond van de door de overheid gefinancierde rechtshulp. Voor cliënten die op grond van hun inkomen en vermogen ervoor in aanmerking wordt een toevoeging aangevraagd bij de  Raad voor Rechtsbijstand, zodat de Raad de advocaat deels betaalt en de cliënt een (eenmalige) eigen bijdrage aan de rechtshulp.

Uurtarieven en vaste prijs

Indien u op grond van inkomen en/of vermogen niet onder de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand valt, en wanneer het gaat om een zakelijk, bedrijfsmatig belang, wordt u een honorarium in rekening gebracht. De hoogte van het tarief wordt in het eerste gesprek met u afgesproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de soort zaak, het financieel belang, uw financiële situatie, de spoedeisendheid van de zaak en de ervaring van de advocaat.

Het standaard tarief varieert doorgaans van €150,- tot €200,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW.

Ik spreek altijd een tarief op maat met u af. Bijvoorbeeld Indien u net boven de toevoegingsgrens valt of wanneer de kosten van rechtsbijstand kunnen worden doorberekend aan een derde (verzekeraar, werkgever e.d.).

Voor klanten kan het maken van een vaste prijs afspraak aantrekkelijk zijn. Je weet dan vooraf wat de te betalen kosten zijn. Daarom kan in de meeste zaken ook een vaste prijs worden afgesproken, derhalve een bedrag ineens, afgestemd op een inschatting van de te verrichten werkzaamheden.

Voor een eenvoudig advies in bijvoorbeeld een huurkwestie rekent Scholtus Advocatuur doorgaans een bedrag van €500,-. Voor een advies met het voeren van enige correspondentie kunt u denken aan €750,-. Procedures vergen meer tijd en de kosten zullen doorgaans tenminste €2.000,- bedragen. In een bewerkelijke procedure zal een hoger vast bedrag in rekening worden gebracht.

De hier genoemde bedragen zijn te vermeerderen met  5% kantoorkosten en 21% BTW.Bij alle tarieven geldt dat bijkomende kosten als griffierecht, deurwaarderskosten, benodigde uittreksels uit de registers, worden doorberekend.